ติดต่อเรา

Sumipex (Thailand) Co.,Ltd.

Factory
526 M.4, Soi 9C, Pattana3 Road,
Preakkasa, Muang, Samutprakarn 10280
Phone: + 662 324 0090 -91 , +662 710 6457 – 59
Fax: + 662 324 0089
Email : info@sumipex.co.th
Local and Overseas market Email: chanasin@sumipex.co.th