รับรองมาตราฐาน


SGS_OHSAS 18001319177


SGS_ISO 9001-2008_UKAS


ISO14001-2004 UKAS


ISO14001-2004 UKAS

 

ทางบริษัทซุมิเพ็กได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ISO9001, ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001, และด้านความปลอดภัย OHSAS18001 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานทุกคน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมที่ได้จากวัสดุคุณภาพดี และกระบวนการที่เราใส่ใจทุกขั้นตอนรายละเอียด เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งชาวญี่ปุ่นและไทยที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จึงสามารถตอบสนองด้านคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง