รากฐานองค์กร

DSC00971
บริษัท ซูมิเพล็ก (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นผู้นำใน
ด้านนวัตกรรมและกาผลิตแผ่นอะคริลิคประเภทหล่อ ในกระจกแม่แบบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัสดุภัณฑ์
ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในชีวิตประจำวันเรามุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน ก็คง
มาตราฐาน และบริการชั้นเยี่ยมของเราเอาไว้กลยุทธหลังที่เน้นเรื่อง คุณภาพ และบริการที่เข้าถึง
ความต้องการ ของลูกค้า เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำสามารถตอบโจทย์ทุก ความต้องการและรับประกัน
ชื่อเสืยงและสถานะของ ซูมิเพ็กซ์ในธุรกิจได้
การดำเนินธุรกิจที่ไม่หยุดยั้งทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาจากทุกประสบการณ์รวมทั้ง
คำแนะนำติชมจากท่าน ซึ่งเราได้นำมาปรับปรุง แก้ไขเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของ
บริษัท ในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา ท่านจะได้พบกับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักของซูมิเพ็กซ์ได้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งทางเราหวังว่าเราจะได้ก้าวไปบน
เส้นทางแห่งการพัฒนาร่วมกัน