ข้อควรระวังในการดูแล

ข้อควรระวังในการดูแล (Cautions in Handing)

ควรอ่านคู่มือเพื่อความปลอดภัยของวัสดุก่อนที่จะมีการดูแลและใช้งาน เพื่อที่จะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของซูมิเพ็กซ์ได้อย่างถูกต้อง แผ่นของซูมิเพ็กซ์นั้นทำมาจาก methyl methacrylate monomer ซึ่งเทอร์โมพลาสติกที่สามารถติดไฟและละลายได้เมื่อสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์แหล่านี้เป็นขั้นตอน ปฏิบัติเพื่อการดูแล

-สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงาน (ถุงมือ, แว่นตาและผ้าปิดจมูก)

-เนื่องจากขอบของแผ่นนั้นมีความคมมากจึงอาจบาดผิวของผู้ปฏิบัติงานได้

-ระหว่างที่มีการตัด ชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปเข้าตาผู้ปฏิบัติงานได้

-ติดตั้งเครื่องดูดควันในส่วนงานที่อาจมีการใช้ความร้อนหรืองานหลอม

-อาจมีไอระเหยส่วนเกินออกมาในช่วงที่มีกระบวนการทำงานที่ใช้ความร้อน

-ไอระเหยนั้นอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้

-อาจเกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้หากหายใจเอาไอระเหยนี้เข้าไป หากมีผู้ปฏิบัติงานคนใดรู้สึกไม่ค่อยดีหลังหายใจเอาแก๊สนี้เข้าไป ให้รีบเคลื่อนย้ายออกมาสู่พื้นที่อากาศถ่ายเทและพักผ่อนสักครู่ หากจำเป็นควรให้แพทย์    ตรวจดูอาการ

-ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟในสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่จัดเก็บ

-มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเพลิงไหม้ระดับรุนแรง เนื่องจากแผ่นมีจุดวาบไฟมากกว่า 400องศาเซลเซียส ตามพระราชบัญญัติการแบ่งระดับในการดับเพลิงของประเทศญี่ปุ่น: วัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิง กลุ่มเรซินสังเคราะห์          -หากเกิดเพลิงไหม้ อาจทำให้เกิดก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างคาร์บอนมอนออกไซด์สามารถใช้สารดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์แบบนำโฟม หรือ ผงเคมีแห้งได้ในการดับไฟ

-เลือกบริษัทหรือสถาบันรัฐบาลซึ่งรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน

-สามารถรีไซเคิลได้หรือกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปฏิกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

-ทำการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงกฏหมายและข้อบังคับในภูมิภาคนั้นๆ เช่น “พระราชบัญญัติกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ”

-แผ่นซูมิเพ็กซ์ได้ผ่านการทดสอบด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM และ JIS ปรึกษากับเราหากว่าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการนำไปใช้ในธุระกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร