ข้อควรระวังในการจัดเก็บ

ข้อควรระวังในการจัดเก็บ (Cautions is Storage)

Cautions in Storage q
 

 

 

 

ให้คงกระดาษหรือฟิล์มกันรอยในขณะที่มีการจัดเก็บแผ่นของซูมิเพ็กซ์ หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในสถานที่ที่ อาจสัมผัสกับไอระเหยของสารจำพวก solvent และไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิ สามารถเพิ่มขึ้นหรือแสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้โดยตรง วิธีการวางผลิตภัณฑ์ไว้ในทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะมีข้อดีตามจะได้กล่าวถึงไว้ตามนี้ ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อป้องกันแผ่นโค้งงอ

-การวางแนวนอนหากมีการวางไว้ตามลักษณะนี้ แผ่นที่อยู่ด้านล่างๆ จะนำออกมาใช้ได้ยาก จึงควรวางแผ่นใหญ่ไว้ส่วนล่างและแผ่นเล็กไว้ในส่วนที่สูงกว่า หากเป็นไปได้ ควรกองแผ่นไว้ที่ความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร และไม่ควรวางสูงเกินไปเพื่อป้องกันการโค้งงอของแผ่นซูมิเพ็กซ์

-การวางแนวตั้งการวางแนนนี้เหมาะสมสำหรับกับการจัดเก็บแผ่นหลายเกรดไว้ด้วยกัน ให้วางแผ่นพิงกับส่วนกั้นผนังที่ทำมุมประมาณ 10องศา ตามที่เห็นในรูปการจัดวาง(3) การวางผิดรูปแบบอาจทำให้แผ่นโค้งงอเสียรูปได้