ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน (Cautions in Use)

ผลิตภัณฑ์ของซูมิเพ็กซ์สามารถหดและขยายได้โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น จึงควรมีการคำนวณขนาดที่พอเหมาะสำหรับการใช้เผื่อการหดขยายเหล่านี้ไว้ด้วย เก็บผลิตภัณฑ์ของซูมิเพ็กซ์ไว้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเสียรูปเมื่อสัมผัส กับอุณหภูมิสูง แผ่นของซูมิเพ็กซ์มีพื้นผิวที่มีความแข็งแรงเท่ากับอะลูมิเนียม ควรทำการขนส่งและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและละมุนละไมเพื่อป้องกันความเสียหายและรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้น

-ให้คงกระดาษหรือฟิล์มกันรอยไว้ในขณะที่ทำการใช้งานและเอาออกก็ต่อเมื่องานเสร็จแล้ว

– ใช้น้ำหรือสารชะล้างที่มีค่าเป็นกลาง(ความเข้มข้นประมาณ 1%) และใช้ผ้านุ่มเช็ดตามในการขนัดรอยเปื้อนหรือฝุ่น ผลิตภัณฑ์ซูมิเพ็กซ์อาจมีสีที่ซีดหรือเกิดรอยแตกลายงา หากสัมผัสกับตัวทำลายอินทรีย์ ซึ่งอาจเกิดผลที่ร้ายแรงกว่านั้นหากผลิตภัณฑ์อยู่ในที่ๆมีความชื้นสูง ดังนั้นจึงควรเลือกสถานที่เก็บรักษาเป็นอย่างดี