ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

การใช้งานเครื่องจักร

ในการใช้งานกับเครื่องจักร เช่น การตัด การเจาะ และการตกแต่งขอบ ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเครื่องจักร (แผ่นปิดป้องกัน ฯลฯ) สภาพการเจียร การจับยึดแผ่น อุณหภูมิของเครื่องจักรขณะปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการละลายของแผ่นที่อาจจะทำให้เสียรูปได้

การใช้งานที่เกี่ยวกับอุณภูมิ

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบเป่า หรือ การขึ้นรูปแบบ Vacuum ต้องปรับความร้อนให้เหมาะสมกับสภาพที่พอเหมาะของแต่ละวัตถุดิบ

การใช้งานเวลามีการนำมายึดติดกัน

ให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีเวลาเชื่อมแผ่นด้วยกาวประเภท solvent(เช่น methylene chloride) หรือสารยึดติดประเภทโพลีเมอร์ ติดต่อเราหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งานในกระบวนการพิมพ์

เลือกและใช้อุปกรณ์วัสดุในการพิมพ์ที่เหมาะสมกับแผ่น methacry.