เกี่ยวกับเรา

     ab1ab3Page about usab2SGS_ISO 9001_TCL_LR SGS_ISO 14001_TCL_LR SGS_OHSAS 18001_TCL_LRSGS_ISO_9001_UKAS_2014_TCL_LRSGS_ISO_14001_UKAS_2014_TCL_LRSGS_OHSAS_18001_UKAS_2014_TCL_LR

บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นบริษัทฯ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซูมิโตโมเคมิคอล จำกัด บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่นและบริษัท อิโตชู สิงคโปร์ พีทีอีลิมิเต็ดเราเชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นอะคริลิกประเภทหล่อในกระจกแม่แบบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง เช่น ในธุรกิจสื่อโฆษณา สุขภัณฑ์เครื่องเรือนตลอดจนงานออกแบบอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ